Som ledare för ett företag är det viktigt att alltid föra verksamheten framåt. Målet är ökad lönsamhet, vilket inte enbart är en ekonomisk term utan även syftar på bättre kundrelationer, högre anseende samt engagerad och kompetent personal. För att det ska lyckas krävs att flera pusselbitar ska falla på plats och en av de viktigaste är vidareutbildning för alla medarbetare.

Genom att satsa på en god företagsutbildning ökar kunskapen och målinriktningen på arbetsplatsen. Precis som det aldrig går att lära sig ett språk till 100% utan är något som måste underhållas och studeras, finns det hela tiden utvecklingsområden för alla anställda. Några exempel på utbildningar som är oerhört värdefulla för företaget är

  • Teamutveckling – höjer arbetsglädjen och gemenskapen
  • Mötesutbildning – hur görs möten så effektiva som möjligt?
  • Kundserviceutveckling – metoder för att optimera kundrelationerna

Bli en bättre ledare

Det är inte bara de anställda som drar nytta av företagsutbildning; även chefer behöver utveckla sina kunskaper. För att skeppet ska kunna styras genom stormiga hav krävs en skicklig kapten och det inkluderar allt från att delegera uppgifter till besättningen till att hålla i rodret. Gott ledarskap innebär att se varje medarbetares möjligheter, att kunna ta itu med konflikter och att hålla årsresultaten på topp. Enligt tidningen Civilekonomen finns det ett flertal egenskaper som är högt värderade hos en bra chef, inklusive att vara lyhörd, empatiskt och att kommunicera rätt. En annan viktig egenskap är flexibilitet då det hela tiden uppstår nya situationer och teknologier. Under pandemiåret har till exempel många företag blivit allt mer digitaliserade och de anställda jobbat hemifrån. Medan stort fokus har lagts på de teknologiska aspekterna av detta, exempelvis hur Zoom möten ska gå till, har den nya situationen också inneburit att många haft svårt med tidsplaneringen, vilket en kurs i effektivitetsutveckling och goal mapping kan hjälpa till med.

Se till att sammanhållningen prioriteras

Vidareutbildning handlar till stor del om hur företagets resultat kan bli bättre och det innebär också att alla ska vara engagerade och verkligen vill uppnå nya resultat. Undersökningar har visat att många människor inte trivs på sin arbetsplats och upplever stress och ångest inför att gå dit. Ofta är det inte själva arbetsuppgifterna som är problemet utan en känsla av att inte bli hörd eller uppskattad av såväl ledningen som kollegorna. För ökad trivsel på jobbet bör saker som stolthet, goda relationer och utvecklingsmöjligheter vara tillgängliga och det är något som vidareutbildningen verkligen kan underlätta. Så kallad mental ergonomi innebär att medarbetaren får lära sig att hålla ordning på sina uppgifter, prioritera rätt och kunna fokusera på det som är viktigt. Med övningar och föreläsningar är detta tillgängligt för alla på företaget, oavsett position, och kan bli en viktig del i stresshantering och leda till ökad prestation. Med hjälp av coaching kan alla också få stöd och inspiration på ett mer individuellt plan.

Avslutningsvis är en vidareutbildning mycket motiverade och uppmuntrande för den som jobbar på företaget. Att känna att företaget vill satsa på just dig ger en känsla av trygghet och uppskattning och är därför är utbildningen lika värdefull i sig som själva kunskapen som förmedlas.

Stäng meny