Sveriges vårdpersonal tillhör en av samhällets absolut viktigaste yrkesgrupper. De jobbar outtröttligt för sina medmänniskors hälsa och ser till att ung som gammal får den allra bästa vården.

Samtidigt är det också en väldigt utsatt yrkesgrupp. Arbetet i sig kan vara mycket tungt, både fysiskt och psykiskt, och innebär också en ständig utsatthet. Som om det inte vore nog med sjukdomar och stress finns där också risken att utsättas för våld då det händer att patienter kan bli våldsamma av olika anledningar. Därför är det viktigt att personalen får bära personlarm så att det hela tiden finns omedelbar hjälp att tillgå i en farlig situation och bäraren känner sig tryggare.

Pålitliga och genomtänkta personlarm

De flesta personlarm består av en liten sändare med en stor, röd knapp. Bäraren har det på sig hela tiden, exempelvis i fickan eller fäst i skärpet, och kan snabbt komma åt det vid behov. Larmet väger inte mycket och stör inte arbetet, men finns där hela tiden som en liten trygghetsförsäkring. Det är också tillverkat för att klara saker som smuts, fukt och damm och det finns även personlarm som är extra tåliga för den som jobbar i utsatta miljöer. Larmet laddas enkelt in några timmar och har sedan en lång batteritid, beroende på modell.

Det finns flera olika modeller av personlarm, såväl som olika finesser och funktioner. Vilka som fungerar bäst beror på saker som vilken miljö en person arbetar i och hur tålig larmet bör vara. En person som arbetar i en ganska högljudd omgivning kan behöva extra starka högtalare medan de som jobbar under utsatta väderförhållanden behöver en extra skyddad sändare.

Några exempel på olika funktioner är:

• Mikrofon – bäraren kan enkelt kommunicera vad som händer
• Högtalare – ger möjlighet för bäraren att ta emot instruktioner och hjälp
• GPS – gör det lätt att spåra bäraren snabbt
• Vibrator – ett bra alternativ när du inte vill höras eller där ljudvolymen är väldigt hög
• Närfältskommunikation (NFC) – gör det enkelt att scanna in dig vid dörrar och skåp

Trygghet på arbetsplatsen

Tyvärr händer det att vårdpersonal utsätts för fysiska angrepp. Det kan bero på många olika saker, exempelvis att en patient lider av vanföreställningar, är drogpåverkad eller kriminell. Varje år åtalas ett antal individer för att ha hotat eller fysiskt attackerat vårdpersonal, vilket har lett till en ökad känsla av osäkerhet bland dem som jobbar inom vården.

Sjukhuset kan ta till vissa åtgärder för att göra arbetsplatsen tryggare för personalen, bland annat genom att införa nya säkerhetsrutiner där man säkrar olika dörrar och utrymmen, håller koll på medarbetarna sinsemellan och får snabbare tillgång till larmcentraler. Det har också kommit förslag på att kunna identitets-skydda vårdanställda som arbetar med patienter som på ett eller annat vis kan utgöra en hotbild.

Alla förslag och förbättringar är naturligtvis välkomna, men för den anställde är det framförallt viktigt att snabbt kunna larma om det händer något. Ett personlarm är bland det enklaste och smartaste som finns och ger en omedelbar känsla av trygghet för den som bär det.

Stäng meny