Avtal kan vara knepigt. Det är viktigt att allt står rätt till och är korrekt för att det inte ska bli några missförstånd som kan påverka företaget eller konsumenterna negativt.  Detta kan i sin tur resultera i ett skadat rykte och mycket mer juridiskt arbete än vad det hade blivit om avtalet redan från början var väl genomarbetat och enligt lag.

När ditt företag är i behov av att upprätta avtal inför kommande affärsuppgörelser kan det vara en god idé att anlita advokat. Detta för att det inte ska bli några felaktigheter som kan vara missgynnande för såväl företaget som konsumenterna. Det är även viktigt att det som konsumenternas erbjuds enligt avtalsvillkoren är skäligt. För att utforma avtal som är skäliga så är det av stor vikt att känna till både avtalsvillkorslagen och avtalslagen. Det som står i lagen är till för att skydda konsumenterna och du får som företag därför inte ge dem sämre villkor.

Läs igenom avtal noggrant

Avtal är till för att skydda såväl företag som dess kunder och det är viktigt att man som kund läser igenom avtal noga innan man tecknar ett. Ofta beror konsumenternas rättigheter på avtalet och hur det ser ut. Det är inte alltid man har rätt att som konsument säga upp olika avtal om förändring sker. Viktigt att ha med i avtal är vad som ingår och inte ingår i överenskommelsen, vilka parter som överenskommelsen gäller och hur/var/när ska utföras. En advokat kan hjälpa såväl företag som kund att se över avtalet och se till att allting ser rätt ut. Se därför gärna till att läsa på noggrant vad som gäller kring såväl avtalslagen som avtalsvillkorslagen. Information om avtalsvillkorslagen samt konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen finns att hämta på Konsumentverket. Där går det att hitta vilka punkter som är viktiga att ha med i avtalet samt vilka rättigheter konsumenten har om det skulle bli fel.

Stäng meny