Det kan vara svårt att få lån om du är äldre än 60. Det finns många fall där äldre nekats som visar detta. Med rätt låneförmedlare kan du dock få lån även om du är lite äldre.

Om du är äldre och vill låna en större summa pengar har du kanske kommit till den jobbiga insikten att det inte är så lätt som det borde vara. Många lånegivare gör helt enkelt bedömningen att din återbetalningsförmåga inte är lika god som hos någon som är yngre och yrkesverksam. Om du känner dig diskriminerad på lånemarknaden på grund av din ålder kan du låna pengar av nordax, privatlån med fördelaktiga räntor.

Vanligt att nekas lån för den över 60

Det finns flera exempel på när människor som över 60 år har nekats banklån enbart på grund av deras ålder. Ett exempel är Susanne och Lars Olsson som 2017 ville lägga om sina huslån. De blev dock nekade av SBAB, vilket den senare ungefär ett år senare blev fällda för av diskrimineringsombudsmannen. Ewa Christine Pettersson, 69 år gammal, är ett annat exempel. Hon ville bygga om sitt kök för 140 000 kronor, men nekades lån av samma anledning. Det skulle gå att rada upp hur många sådana här fall som helst.

”Enligt en rapport från Pensionsmyndigheten var det redan 2017 i stort sett omöjligt för den genomsnittlige pensionären med en pension på 17 000 kronor i månaden att beviljas ett bolån.”(Källa: Aftonbladet)

Det gäller bara att du vänder dig till rätt låneinstitut, som Nordax, som använder sig av egna kriterier när de bedömer låntagare. Varför skulle inte du som är 60+ också få uppfylla din dröm?

Stäng meny