Att drabbas av någon närståendes bortgång är bland de jobbigaste händelserna, om inte den jobbigaste, du kan drabbas av i livet. I den här artikeln kan du läsa om vikten av att stanna upp när det svåraste inträffar och om tidens läkande kraft.

Om du känner att du lever i en stressig tid är du inte ensam. Många delar idag en upplevelse av att leva i en samtid som sällan stannar upp. Det är orolig omvärld, politiskt turbulent samtidigt som spridningen av Covid-19 inte verkar sluta. I det avseendet blir det allt viktigare att du ibland stannar upp, låter saker och ting ta tid. Ibland inträffar saker i livet som gör att det blir nödvändigt, exempelvis om du drabbas av att någon nära och kär går bort. Då kan du kontakta en begravningsbyrå Göteborg för att skapa det där nödvändiga andrummet som behövs för att kunna gå vidare.

Ett dödsfall tyvärr ofta en stresskälla i sig

Det är inte bara den höga takten i samhället i övrigt som gör att det blir viktigt att du tar dig tid i samband med ett dödsfall. Dödsfallet i sig innebär nämligen ofta att du får fler saker att ta itu med. En begravningsbyrå kan hjälpa dig planera begravningen och ta hand om allt praktiskt runt den. I regel behöver du kontakta Skatteverket för att reda ut frågor om folkbokföring och annat. En annan faktor som få tänker på när det handlar om dödsfall är en helt ny uppsättning problem som uppstått i och med den ökade närvaron i sociala medier. Det kan därför hända att du behöver ta ställning till vad som ska göras med din anhöriges Facebook-konto till exempel.

Låt det ta tid

Döden blir en slags påminnelse om att det människor ägnar sig åt i vardagen inte alltid spelar så stor roll som de vill tro. Den understryker vikten av att ibland stanna upp och fundera över vad som verkligen betyder någonting. Maria Farm är en psykolog som skrivit en bok om sorghantering för barn och vuxna. Hon säger till Expressen att det är vanligt förekommande att människor gärna vill ta sig igenom sina sorgeprocesser så fort som möjligt efter ett dödsfall. Även om det är fullt begripligt att du vill komma ut ur sorgen snabbt är det som hon uttrycker det viktigt att tänka på att det är tiden själv som läker såren.

Minnesstunden och begravningen – viktiga delar i sorgeprocessen

Att ordna en ordentlig minnesstund och begravning när någon har gått bort kan vara ett nödvändigt led i sorgeprocessen. Det kan spela stor betydelse för dig i framtiden att du inte kände att du stressade dig igenom tiden efter bortgången. I det avseendet är de här ceremonierna viktiga stunder där du tillsammans med andra närstående stannar upp och minns den bortgångne. Alla människor är olika och hanterar sorg på olika sätt, men det finns en risk att ett dödsfall som skuffas undan snabbt inte bearbetas ordentligt. När någonting allvarligt har hänt blir det viktigare än någonsin att stanna upp.

Stäng meny