Alla former av affärsuppgörelser innebär juridiskt arbete. När det gäller att upprätta avtal är det viktigt att allting blir rätt. Enklast, och bäst, blir det om ditt företag i de sammanhangen anlitar en advokat.

Om du är med och driver ett företag kan det uppstå många olika situationer där det blir nödvändigt att formulera någon form av juridiska avtal. Det kan handla om allt från affärsuppgörelser till sekretessavtal med anställda och mycket annat däremellan. När det gäller att formulera kommersiella avtal kan det vara en bra idé att anlita en advokat. Både för ditt företags skull och dina kunders och affärspartners skull.

Att driva företag är att förhålla sig till avtal

Det finns många olika slags kommersiella avtal. Det kan inkludera exempelvis:

  • Sekretessavtal
  • Återförsäljar- och agentavtal
  • Inköps-, tillverknings- och leveransavtal
  • Joint venture-avtal
  • Allmänna villkor för inköp och leverans
  • Samarbetsavtal

Det finns lika många olika sätt att se på kommersiella avtal. Dels är de förbindelser mellan två eller flera parter att uppfylla vissa villkor. I många fall går det också att se på dem som specifikationer av manöverutrymme. Om avtalet till exempel är riktat mot en kund är det viktigt att det är juridiskt hållbart för att undvika problem i ett senare skede. Detsamma gäller såklart om avtalet gäller i förhållande till en leverantör eller samarbetspartner. Det finns många exempel på där avtal varit diffusa vilket lett till att företag drabbats av juridiska problem. Se till exempel SVT Nyheters rapportering om avtalsbrott begångna av elbolag.

Viktigt med avtal också med samarbetspartners

Att ha välformulerade avtal är minst lika viktigt när det handlar om dem du eventuellt driver företag tillsammans med. Filip Goldmann som till vardags arbetar som psykolog understryker just detta i en artikel hos Expressen. Artikeln handlar specifikt om att driva företag tillsammans med syskon, men är nog så relevant även om din företagspartner inte är släkt. Goldmann trycker på att det i många företagssammanhang kan vara bra att ha juridiska avtal i ryggen. Avtal som tydligt specificerar vilka de olika rollerna i företaget är, och vilka ansvarsområden alla inblandade har. Konflikter har som bekant en tendens att uppstå när pengar är inblandade. Att ha tagit hjälp av en advokat på förhand ska spara mycket huvudvärk senare.

Spara tid genom att göra rätt från början

Att anlita en advokat för att hjälpa till med olika affärsavtal kan förstås också vara ett sätt att spara tid. Genom att saker och ting blir rätt från start försäkrar ni er om, som nämndes tidigare, om att inte drabbas av problem senare – vilket är tidsbesparande i sig. Men det tar också tid för en lekman att formulera ett juridiskt avtal som håller. Just administrativa uppgifter är det många företagare ser som den minst lustfyllda delen av att driva eget företag. Att det juridiska blir rätt kan i det avseendet också ses som en verksamhetsutvecklande åtgärd. Ni får ju mer tid över till att göra det företagandet i slutändan trots allt handlar om – att utveckla bäst möjliga produkter eller tjänster för era kunder.

Stäng meny