Att arbeta inom vården ska vara ett jobb som känns givande och det ska också vara lönsamt. Människor som arbetar inom vården räddar liv och de bör få lön och villkor därefter. 

För att plugga till sjuksköterska eller undersköterska krävs flera år av utbildning, för inte att tala om läkare eller kirurg som kräver ännu fler. Annan typ av vårdpersonal kräver även flertal år av utbildning för att kunna få certifiering att arbeta inom vården. En känd situation är att personal inom vården arbetar med dåliga villkor som ger dåligt betalt sett till tiden de lägger ner på att göra ett fantastiskt jobb. 

För varje år som går ökar problematiken i att sjukvårdspersonal slits ut för sitt hårda arbete och det är svårt att hitta ersättare då fler slutar än vad det är människor som utbildar sig. Minst sagt måste det ske en förändring för att personal som arbetar inom vården ska kunna arbeta kvar, för allas skull. 

Vad händer annars?

Om det fortsätter vara dåliga villkor inom vården som gör att många slutar kommer det bli brist på personal och sjuka människor blir utan vård. Den fantastiska vårdpersonal vi har i landet måste få lön för mödan och känslan av att det ska löna sig att rädda liv.

Stäng meny