Cigaretter är inte bra för miljön. Det har fastslagits av många klimatforskare och biologer. Fimpar innehåller tusentals mikroplaster och kommer därför aldrig att riktigt försvinna ur jorden – de förmultnar helt enkelt inte utan kommer vara ett problem för framtida generationer att rensa ut vår jord. E cigg är ett alternativ för den som inte vill smutsa ner marken med fimpar.

E cigg eller elektroniska cigaretter är ett substitut som oftast används för att avvänja sig från farlig cigarettrökning. Fördelen är att man kan bestämma själv vilken dos av nikotin man vill ha i sin e cigg vilket gör att man successivt kan dra ner på beroendet. Det har också visat sig ha bättre fördelar när det kommer till miljön. Fimpar, traditionella sådana med filter, innehåller nämligen tusentals mikroplaster som är ytterst skadliga för miljön. På grund av att de inte förmultnar varnar forskarna för att det kan bli problem med stora ”berg” som bara är ihopklumpade mikroplaster kommer vara en av framtidens mest utmanande problem.

Fimpar ger mycket skräp

65 % av allt skräp du ser i en stad är faktiskt cigarettfimpar. Ungefär 1 miljard fimpar slängs årligen på marken och ingen av dessa fimpar kommer faktiskt någonsin försvinna från jorden. De innehåller nämligen mikroplaster som gör att jordens organiska förmultningssystem inte fungerar. Istället blir fimparna kvar i marken – för evigt. Att det är skräpigt med fimpar är ingen nyhet utan något som varit känt länge. Kommuner har på olika sätt försökt uppmuntra folk till att slänga fimparna i fimpbehållarna så att de inte ska hamna på marken eller i vattenbrunnarna som leder direkt ut till våra hav.

Många menar nu att rökarna måste ta ett större ansvar med sitt nedskräpande. Idag är det för många otänkbart att slänga godispapper och plastpåsar på marken, men fortfarande är det socialt accepterat att slänga fimpen direkt på marken. Många vill också se ändrad lagstiftning hos tobaksföretagen och menar att man borde reglera innehållet i filtren på högre nivå, så att det inte innehåller så farliga ämnen. Problemet är bara att cigaretter innehåller ämnen som kadmium, som filtret är där för att binda upp. Det är för att kadmiumet inte ska nå rökarens lungor, vilket är rimligt. Istället binds kadmiumet i filtret som sedan slängs på marken. Ett ämne som finns i batterier. Det är alltså att jämföra med att slänga ett batteri i jorden, något som är otänkbart för många.

E cigg kan vara att ta ansvar

Fördelen med e cigg är att det inte innehåller dessa farliga filter och man undviker dessutom de farliga ämnena som vanliga papperscigaretter har. Dessutom ser många det som rökavvänjningsmetod, så det går att argumentera både för att det är bättre för rökarens hälsa men också för vår gemensamma planet. E cigg kan du köpa via olika ”vape handlare” och där kan du alltså själv bestämma styrkan i dina e cigaretter så att de passar just dig och ditt behov. Genom att röka sådana istället för vanliga cigaretter kommer vi gemensamt kunna stoppa nedsmutsningen av våra gator, torg och vår natur och hav, samtidigt som rökaren kan avvänja sig eller helt enkelt kunna njuta av en lite mindre skadlig tobaksprodukt som dessutom inte riskerar smutsa ner haven. En ganska god kompromiss.

Stäng meny