Engagerade och nöjda medarbetare är en av flera viktiga nyckelfaktorer för att skapa ett framgångsrikt företag. När företaget växer ställs grundarna inför nya utmaningar, bland annat gällande ledarskap och personalansvar. En bra ledarskapsutbildning kan hjälpa entreprenörer i tillväxtfasen.

Det sägs att ingen kedja är starkare än dess svagaste länk. Som entreprenör är det därför viktigt att omge sig med talangfulla och drivna medarbetare som hjälper till att nå målen. Det är dock lättare sagt än gjort. Det räcker inte med att anställa talanger till företaget. Som ledare och chef gäller det även att kontinuerligt motivera medarbetare och få dem att sträva mot samma mål. En ledarskapsutbildning från EFL kan hjälpa entreprenörer att utveckla dessa färdigheter.

Växande företag ställs inför nya utmaningar

Många entreprenörer är duktiga på att komma på affärsidéer och starta bolag. Uppstartsfasen är ofta spännande med många olika sorters utmaningar, exempelvis att hitta kunder och definiera produkten. Det är inte alla företag som tar sig igenom denna fas och därför är det en ganska stor andel, 35 procent, av svenska startups som går i konkurs redan inom de tre första åren. Startup är ett begrepp som syftar på innovativa nystartade bolag. Andra siffror visar att bland internationella startups går 90 procent av bolagen i konkurs det första året.

Företag som tar sig igenom den första utmanade fasen ställs dock inför nya utmaningar. Många entreprenörer anser att de största utmaningarna kommer när företaget ska börja växa och utvecklas. Tillväxtbolag behöver bland annat kapital och personal för att kunna växa. Att anställa rätt personal samt se till att motivera och utveckla dem i takt med verksamheten är en stor utmaning. Med bra ledarskap är det möjligt att genomföra denna tillväxtresa.

Förbättra ledarskapet i bolaget

Att vara en bra ledare innebär att du är lyhörd och har möjlighet att engagera medarbetarna. Du kan tydligt kommunicera mål och vision samt se till att gruppen arbetar mot samma mål. För att uppnå detta är det viktigt att skapa en god arbetsmiljö där de anställda trivs och känner sig sedda och motiverade. Det är viktigt att komma ihåg att en chef inte alltid är en ledare. Chef är en tillsatt position medan ledare är en utsedd position. En ledare behöver bygga upp ett förtroende hos personerna som hen leder. En chef är med andra ord inte automatiskt en ledare.

För många är det lite otydligt vad som är bra ledarskap, men generellt bör en ledare har följande egenskaper:

• Möjlighet att skapa engagemang bland anställda.
• God kommunikativ förmåga.
• Stor tillit till sin egen och andras förmåga.
• God självkännedom.
• Möjlighet att sätta en vision och kommunicera den.
• Möjligheten att prioritera, delegera och fatta beslut.
• Lyhörd.

Alla har möjlighet att bli bra ledare. Med en ledarskapsutbildning kan du få de strategiska verktyg som behövs för att leda ett växande företag. En ledarskapsutbildning hos ELF ger dig ökade självkännedom och lär dig att utvecklas inom ditt område. Hos ELF finns många olika sorters ledarskapsutbildningar, exempelvis digitalt ledarskap och förändringsledarskap vilket gör att du kan välja den som passar dina och ditt företags behov bäst.

Stäng meny