Brinner du för en särskild samhällsfråga? Vill du samla in namn till en petition? Ska det fattas ett stort beslut? Känner du att din röst måste höras? Då kan det vara dags att kickstarta en ordentlig kampanj!

Genom att få ut ditt budskap till världen kan du få människor att samlas bakom dig och kämpa för stöd och rättvisa vid din sida. För att det ska lyckas gäller det dock att hålla tungan rätt i mun då det är ganska mycket som måste tas med i beräkningen. Att dra igång en kampanj är ett stort företagande men med lite planering och en stark vilja är det möjligt att göra världen till en bättre plats.

Skapa samhörighet

Det är viktigt att din kampanj har en tydlig profil som skapar samhörighet bland deltagarna. En logga och en slogan är bra sätt att skapa symboler för kampanjen. Något så enkelt som ett nyckelband med tryck kan utgöra en fysisk manifestation av det kampanjen handlar om. De som bär nyckelbandet kan enkelt identifiera vararandra och finna styrka i gemenskapen. Det går till och med att förmedla olika budskap på det här sättet. Låt säga att kampanjen handlar om att ge fokus åt en viss sjukdom. Ett rött band kan innebära att du själv lider av sjukdomen, ett rosa att du tillfrisknat och ett vitt att du är anhörig till någon med den. Särskilt i svåra situationer är det mycket stärkande och uppmuntrande att hitta personer som har egna upplevelser att dela med sig av och det får de drabbade att känna sig mindre ensamma.

Gör dig hörd

Oavsett vad din kampanj handlar om är det först och främst viktigt att få människor att sluta upp bakom frågan. Här kan sociala medier bli en stor hjälp, vilket inte minst utnyttjats av många politiker världen över. Alltfler människor överger traditionella medier till förmån för nätet och därför är det viktigt att du visar framfötterna just där. Genom att ha en klar och tydlig profil på till exempel Twitter eller Facebook kan du nå ut till ett stort antal personer, samtidigt som du kommunicerar och ständigt uppdaterar alla om vad som händer. Glöm dock inte vanliga medier eftersom många fortfarande föredrar att läsa etablerade tidningar då de ofta uppfattas som mer trovärdiga, även bland yngre. Andra sätt att nå ut på är:

  • Affischer
  • Evenemang
  • Tala med folk på gatan
  • Tidningsartiklar
  • Radiointervjuer
  • Podcasts

Kommunicera väl

Alla kampanjer innebär både ris och ros. Samtidigt som du kommer att finna människor som vill vara med kommer du också att stöta på motståndare. Det är en del av den demokratiska processen och yttrandefriheten. Här gäller det att vara väl påläst och kunna bemöta kritiken på ett lugnt och väl förberett sätt. Att lära sig lite om så kallat trollsnack är aldrig en dålig idé, då det ger värdefulla verktyg om argumentationsfel och debattmetoder. Genom att behålla sinneslugnet, veta vad du pratar om och kunna identifiera tomma argument får du ännu fler supporters varje gång en diskussion uppstår.

Stäng meny