Om du driver ett företag måste du se till att allt sköts på rätt sätt och att alla papper är i sin ordning. Har du inte själv någon juridisk erfarenhet är det viktigt att du tar hjälp av en person med relevant utbildning. Läs vidare för att ta reda på hur en bolagsjurist kan hjälpa dig.

En bostadsjurist är anställd av ett företag för att ge dem juridisk rådgivning. Dennes arbetsuppgifter består av att göra det som en advokat brukar göra. Först och främst arbetar denne med bolagsrätt men kan också ha andra uppgifter. Det beror lite på vad det rör sig om för bolag och vad det finns för behov.

Underlätta för ditt företag

Även om det finns flera lösningar väljer allt fler företag att anställa en egen bolagsjurist. Tidigare var det främst större företag med minst 1000 anställda som valde denna lösning. Men trenden har vänt och nu gör även företag med 100 anställda samma sak. Det är väldigt populärt hos företag som arbetar med IT eller outsourcing. Det är även viktigt för bolag som har väldigt strikta regelverk att förhålla sig till. Några exempel på det kan vara läkemedelsföretag, finansbolag eller spelbolag. Med rätt rådgivning kan du höja kvaliteten på företagets tjänster och även skydda ditt företag.

Fördelarna är många

En stor fördel med att använda en bolagsjurist är att det oftast är betydligt billigare än att anlita en advokat. Du är dessutom säker på att du alltid har en kontaktperson. En anställd bolagsjurist kan lära känna ditt företag på djupet och sätta sig in i alla regler som ni måste följa. Denne person kommer dedikera hela sin arbetstid åt just ditt bolag. Varje företag har sin speciella kultur och målsättning som det kan vara svårt för en utomstående att få grepp om. Du får dessutom betydligt mer tid åt försäljning och att utveckla produkten eller tjänsten istället för att sitta med det administrativa arbetet.

Finns det något att vara uppmärksam på?

Det finns som sagt en rad fördelar, men det är också vissa saker du bör vara uppmärksam på. Det är följande:

• Din bolagsjurist kan behöva stöttning inom vissa områden
• Det är främst en långsiktig tjänst
• Det kan vara svårt att hitta någon med rätt erfarenhet

Många bolagsjurister är inte insatta i allt som rör en viss bransch. Det kan alltså finnas tillfällen då du måste ta in en konsult eller någon som kan assistera juristen. Det gäller i alla fall till en början. Om du ska anställa en jurist på heltid bör det även vara ett långsiktigt uppdrag. Det är inte många som vill hoppa på ett nytt jobb och sätta sig in i firman om det bara är tillfälligt. Sist men inte minst kan det vara svårt att hitta någon med den rätta erfarenheten. Många ser helst en person med minst 5 års erfarenhet av juristyrket. Det kan även vara bra om personen i fråga har grundläggande kunskaper inom den bransch där ditt företag är verksamt. Alltså kan det ta lite tid innan du hittar den rätt person.

Stäng meny