I Sverige finns det inte många vargar kvar, vilket djuraktivister tar på fullaste allvar. Vargarna är däremot ett hot mot andra djur och därför är det i viss mån tillåtet  att jaga djuren för att minska vargstammen. 

Vargar är ett rovdjur som står högt upp i näringskedjan. Detta gör att många bondgårdsdjur är hotade. Vargarna lever ute i skogen, men när de hittar in till byar och bostadsområden görs de snabbt till skadedjur när får och andra djur blir dödade av de stora hunddjuren. När det anses vara ett problem får  jägare tillstånd att skjuta av vargarna som skapar förödelse i ett visst område. Men vargen är fridlyst och att skjuta av varg kan vara förödande i sig.

Skyddsjakt kan påverka den biologiska mångfalden

Det finns föreningar som arbetar för att vargarna inte ska behöva skjutas, då det inte finns många vargar kvar i Sverige. Regelbundet ansöks det om överklagan från djuraktivister när det har beslutats om skyddsjakt men dessa nekas ofta då det handlar om andra djurs fara. I riksdagen har frågan om skyddsjakten ska utökas lyfts på grund av att vargarna förstör och vargstammen behöver minskas. I beslutet om utökad skyddsjakt måste faktorer som den biologiska mångfalden och naturvård räknas med för att inte förstöra ekosystemet. Motioner kommer in till riksdagen med jämna mellanrum och frågan kring skyddsjakts fördelar och nackdelar fortsätter diskuteras.

Stäng meny