När funderade du senast över inbrottsskyddet på dina företagslokaler? Det är i sanning någonting som håller många sömnlösa. Det behöver dock varken vara särskilt dyrt eller krångligt att skaffa ett skydd som ökar säkerheten mycket. Bland annat genom att skaffa ett inbrottslarm från Sectragon.

Det spelar egentligen ingen roll vilken bransch du är verksam i, om du driver ett företag så har du förmodligen tillgång till känslig data som andra kan tänkas vilja få tag i. Det kan handla om allt från kundregister till annan information. Inte minst kan det i företagets lokaler finnas datorer och annan värdefull utrustning. Ett av de bästa sätten att skydda lokalerna är att utrusta dem med ett inbrottslarm från Sectragon.

Få inbrott klaras upp

Tyvärr händer det att företag drabbas av inbrott. Att hålla hög säkerhet på ditt företag handlar om att skydda både företaget, eventuella anställda och dina kunder. Vikten av säkerhetstänk blir ännu tydligare om du tar med dig hur få inbrott som faktiskt klaras upp. När det gäller bostadsinbrott visar statistik från 2018 att endast 3 procent av dem klaras upp. Två år senare är det inte så mycket bättre, och statistiken är dyster också för företagsinbrott. Det bästa är därför att du ser till att göra det så svårt som möjligt för inbrottstjuven. Ett inbrottslarm från Sectragon är en bra början. Eftersom det är inkopplat till en larmcentral kommer säkerhetspersonal snabbt ut till platsen vid inbrott.

Skaffa larm för försäkringens skull

Det kan också vara så att du är tvungen att installera ett inbrottslarm av en viss säkerhetsklass för att du ska få någon ersättning om företaget drabbas av inbrott. Inbrottslarm delas vanligtvis in i fyra olika klasser, där kraven höjs för varje klass. Ditt försäkringsbolag gör en bedömning av vilken skyddsnivå ditt företag kräver – vilket i sin tur avgörs av vad företaget gör, vilken typ av information ni sitter på och hur stöldbegärlig den är och så vidare. Ytterligare en fördel med larm från Sectragon är att de inte bara skyddar mot inbrott, de fungerar också som brandlarm. Utöver det går de att bygga ut och integrera med andra säkerhetssystem, exempelvis branddörrar eller liknande. De går alltid att skräddarsy och anpassa för förutsättningarna i ditt företags lokaler.

Skydda era lokaler i flera ”lager”

Ett komplett inbrottsskydd består dock inte bara av ett bra inbrottslarm. Det kan också bli nödvändigt att göra en översyn av andra aspekter av företagslokalernas skydd. Här är det viktigt att påpeka att det knappast finns något sätt att försäkra dig mot inbrott som är hundraprocentigt. Snarare handlar det om att göra lokalerna så svåra som möjligt att ta sig in i, det ska helt enkelt krävas så mycket som möjligt av inbrottstjuven. I det avseendet kan det göra stor skillnad att genomföra ett stort antal mindre åtgärder. Ett exempel på en sådan är att montera rörelsedetektorer kopplade till belysning på valda delar av fasaden. Ju fler ”lager” inbrottsskyddet består av, desto mindre attraktivt blir det för inbrottstjuven att ge sig på just ditt företag.

Stäng meny