När en person i chefsposition sagt upp sig, är det vanligt med viss oro inom avdelningen eller hela företaget i stort. Det gäller då att hantera situationen så sömlöst och praktiskt som möjligt. Att befordra och ge en anställd en chans att testa på kan vara en lösning – men det kommer med onödiga risker för både den anställde och organisationen. En interimschef är ett annat, säkrare alternativ.

En interimschef är en chef som kan anlitas av företag som tillfälligt och snabbt behöver fylla en chefsposition inom organisationen. Interimschefen har varit med om liknande situationer och känner till både de möjligheter och utmaningar som situationen kan ge. Du får en trygg och erfaren chef fram till att en ny chef kan rekryteras.

Få nya perspektiv med en interim chef

En interimschef innebär inte bara att du så smidigt som möjligt sköter övergången från en chef till en annan. Det ger också nya perspektiv från en utomstående van ledare som inte nödvändigtvis har jättestor erfarenhet av din specifika bransch. Nya perspektiv utifrån är alltid något som bör tas till vara på.

Interimschefer har ofta en unik egenskap i att de varit inblandade i olika företagsmiljöer, rutiner, sätt att hantera avvikelser och annat värdefullt som ditt företag kanske inte lagt så mycket fokus på. Möjligheten att växa och utvecklas med nya idéer kan öka markant med en interim chef.

Då kan interimschef också vara en bra idé

Interimschefer anställs inte bara för att täppa till en tillfällig lucka i organisationen. De kan också anlitas vid större förändringsarbeten, omorganisation eller specifika projekt. Det handlar helt enkelt om att ta in någon säker och erfaren person som har erfarenhet av ”svåra” övergångar eller omställningar i organisationer, för att underlätta processen och minska oron.

Så klart har interimschefer också specialistkunskap och expertis inom specifika områden. Det är inte så att när du anlitar en interimschef från en seriös firma, så får du en chef utan tanke på rollen som ska fyllas. Det finns tvärtom interimschefer som lämpar sig bättre för roller som försäljningschef, marknadschef, ekonomichef, VD eller produktchef. Ni går igenom ert företags situation med rekryteringsfirman och hittar tillsammans en person som matchar era behov och önskemål.

Stäng meny