Få översättningar kräver så mycket kunskap och precision som när du ska få en juridisk text översatt. Genom att anlita en auktoriserad översättningsbyrå kan du undvika onödiga missförstånd och tvister. Satsa på kvalitet från början!

När du översätter skönlitterära böcker eller marknadsföringstexter bör du ta hänsyn till en hel del nyanser i dina ordval. Ett ord eller en fras kan nämligen påverka känslan eller innebörden avsevärt. Ändå kräver denna form av översättningsarbete inte exakt samma precision som när du ska översätta juridiska texter. Minsta lilla detalj som blir fel i ett juridiskt dokument kan få stora konsekvenser för klienten, så det gäller att ta hjälp av en översättningsbyrå som har spetskompetens inom såväl juridik som respektive språk.

Utmaningar vid juridiska översättningar

När en text av en juridisk karaktär ska översättas från ett språk till ett annat kan du stöta på en rad olika utmaningar. Nedanför följer exempel på utmaningarna som kan uppstå längs vägen:

  • Skillnader i lagar och regler på grund av att dokumenten ska översättas mellan två olika sociala och kulturella kontexter.
  • Skillnader i språk som kräver en omsorgsfull anpassning så att den ursprungliga innebörden inte ändras.
  • Skillnader i språk och kontext som kräver specifika kunskaper om rättssystem och språkliga nyanser.

Juridisk översättning kräver specialistkompetens

Vid översättning av juridiska dokument är det inte alls ovanligt att du stöter på ord eller lagar som inte överensstämmer med varandra. Därför är en juridisk översättning lite av ett detektivarbete som kräver specialistkunskap för att du överhuvudtaget ska kunna veta var du ska börja leta. Vill du börja jobba med juridiska översättningar? I så fall bör du ha en juristutbildning i grunden och dessutom kunna översättningsspråken flytande. Förutom att utbilda dig till jurist är det av vikt att du förvärvar språkkunskaper genom att exempelvis läsa språkkurser på högskola eller universitet, alternativt att lära dig språket under en längre utlandsvistelse.

Ska du i stället ta hjälp av en översättningsbyrå? Då är det viktigt att du söker översättningshjälp av en auktoriserad byrå som kan visa prov på att den behärskar området. Tänk på att även jurister och översättare i Sverige kan ha olika expertområden. Somliga jurister är specialiserade på affärsrätt, andra på familjerätt eller fastighetsrätt. Förvissa dig om att översättningsbyrån har rätt sorts kunskap om de områden dokumentet kretsar kring, och detta vare sig du behöver hjälp med översättning av ett affärsavtal, ett anställningskontrakt eller ett testamente. I synnerhet du som driver näringsverksamhet vet vad som står på spel om ett juridiskt missförstånd skulle uppstå. Det kan stå dig dyrt.

Anlita en auktoriserad översättningsbyrå

I den bästa av världar kan du reda ut missförstånd utan en massa krångel, men i många fall brukar juridiska missförstånd och tolkningsfel få långtgående konsekvenser i form av bland annat tvister. Att hamna i ett tvistemål är en kostsam och utdragen process. Om du dessutom skulle förlora tvisten kan du behöva betala både dina och den andra partens kostnader. Genom att ha koll på detaljerna från början kan du slippa denna situation. Försök dig inte på juridiska översättningar på egen hand och anlita inte heller den billigaste varianten bara för att spara pengar. Satsa på en auktoriserad översättningsbyrå med juridisk spetskompetens.

Stäng meny