En duktig ledare vet och har förståelse för vad som driver människor. Det är dock en konst att kunna kommunicera, motivera och driva på medarbetare på ett bra sätt. För att lyckas krävs ett klokt ledarskap.

En chef påverkar medarbetarnas hälsa. Det beror på att chefen har ett stor inflytande över vardagsstressen, arbetsbelastningen och över olika beteenden som sker på arbetsplatsen. Personal som mår bra arbetar effektivare vilket är gynnsamt för företag. Ett bra ledarskap är grunden för en välmående arbetsplats. För att dina chefer ska vara kunna vara duktiga ledare är det en god idé att skicka dem på en ledarskapsutbildning för att få verktygen som behövs för att utvecklas. Det finns flertalet ledarskapsutbildningar att skicka dina chefer på. Exempelvis finns projektledning med ledarskapet i fokus och Project Management.

Investera i ledarskapsutbildningar

En person som blir chef för första gången har sällan en ledarskapsutbildning i ryggsäcken. Det är få som faktiskt föds till att vara en bra ledare. Men det går att lära sig bli en bra chef och ledare. Det som krävs är att få rätt insikter kring vad som är ett gott ledarskap. Ingen blir heller färdiglärd utan att kontinuerligt arbeta med ledarskapet är en nyckel för att hela tiden bli bättre. En annan fördel för en chef att gå en ledarskapsutbildning är att det kan vara biljetten för att kunna ta nästa steg i karriären.

Nå företagets mål genom bra ledarskap

Fundera över vad dina chefer har för behov och vad som behöver utvecklas. Utöver ledarskapsutveckling behöver en chef ha en god förståelse för de ekonomiska begreppen och för affären. Det kommer att vara till stor hjälp när det kommer till att bryta ner vad olika beslut betyder för medarbetarna och ge förståelse. För att kunna uppnå företagets mål behöver du kunna motivera ditt team så att alla förstår vad var och en har för roll och hur ni ska uppnå målet tillsammans.

Medarbetare önskar lyhörda chefer

Det finns många egenskaper som medarbetare önskar att en chef har. Driftig, samarbetsvillig, kompetent och lyhörd är några saker som uppskattas. Alla dessa förmågor är möjliga att utveckla med rätt vägledning och guidning.

Chefsförmågor som gynnar medarbetarna:

  • Tydlighet
  • Förmåga att inspirera
  • Vara rättvis
  • Kunna ge stöd
  • Vara en god lyssnare

Människor som mår dåligt arbetar sämre

Egenkära, tyranniska och ilskna beteenden och bestraffningar är sällan saker som går hem hos företagets anställda. Idag finns det tyvärr en hel del dåliga chefer. Många upptäcks och blir avstängda ifall de uppfört sig väldigt illa medan andra kommer undan med allt från vuxenmobbning till översittarfasoner. Det är aldrig gynnsamt i längden med undermåliga chefer. Ju tidigare du tar tag i problemet desto bättre är det. När sjuktalet stiger på arbetsplatsen och arbetsmiljön är infekterad har företaget hamnat i en dålig spiral som inte är bra för nån part. Det finns forskning som styrker att dåliga chefer ger sämre hälsa hos personalen. Det bästa är att du kan vända en sådan negativ trend. Ett första steg är att utbilda cheferna i ledarskap.

Stäng meny