Ekonomisk brottslighet skiljer sig en del från annan brottslighet i den bemärkelsen att huvudfrågan ligger på om den misstänktes agerande är brottsligt och inte vem som har begått brott. Bokföringsbrott och skattebrott är de vanligaste ekonomiska brotten. Vid anklagelser om ekobrott är det viktigt att hitta en bra advokat som kan vara behjälplig.

Ekonomisk brottslighet, även kallat ekobrott, är ett ekonomiskt brott som begåtts i ett företag eller en annan form av näringsverksamhet. Det finns två vanliga ekobrott och det är skattebrott och bokföringsbrott. På senare tid har även penningtvättsbrott ökat. Om du har anklagats för ett ekonomiskt brott inom ramen för ett företag är det en bra idé att ta hjälp. Att anlita en advokat vid ekobrott kan hjälpa dig att bringa klarhet i situationen som har uppstått. Det är viktigt att du anlitar en advokat som arbetar med ekobrott och har det som specialistområde. Då kan du få bäst hjälp. Vanliga ekonomiska brott:

• Bokföringsbrott
• Skattebrott
• Penningtvättsbrott

Många begår ekobrott utan att vara medvetna om det

Varje år är det ett stort antal företagare som meddelas misstanke om antingen skattebrott eller bokföringsbrott. Det är många som anklagas för ekobrott och inte ens är medvetna om att de har gjort fel. Om så är fallet för dig kan en advokat hjälpa dig att förstå vad som har gått snett. När du anklagas för ekobrott har du rätt till en försvarare och den är du fri att välja själv. Det är alltid bra att ta med dig advokaten när du kallas till förhör.

Att inte följa kraven kring bokföring är brottsligt

Ett bokföringsbrott är när oaktsamhet eller någon uppsåtligt inte har uppfyllt kraven som finns enligt lag på bokföring. Det kan exempelvis vara att inte bokföra affärshändelser eller lämna oriktiga uppgifter i bokföringen. Enkelt förklarat går det att säga att bokföringsbrott har begåtts när bokföringen inte har skötts och följt de skyldigheter som ålagts dig som företagare och att de leder till att företagets ekonomiska förlopp inte går att härleda, följa och förstå.

Skattebrott handlar om att medvetet undgå skatt

Skattebrott är ett vanligt förekommande ekonomiskt brott. Ett skattebrott begås när en person som har skyldighet att lämna in de korrekta uppgifter som ligger till grund för skatteberäkningarna inte gör det. När felaktiga uppgifter lämnas in och det har medfört att skatt tagits ifrån staten är det ett skattebrott. Skattebrott regleras i skattebrottslagen. När det gäller skattebrott är det inget vanligt misstag det är fråga om utan ett brott har begåtts när det funnits uppsåt att inte betala skatt eller slarv av en viss grad.

Straffet beror på brottets karaktär

Om domstolen har kommit fram till att ett ekobrott har begåtts och det blir en fällande dom utdöms ett straff. Vad straffet blir beror helt på vad det var för brott som begicks och vad lagen säger om påföljderna för ett sådant brott. Böter som penningböter, normerande böter eller dagsböter är ett vanligt straff. Samhällstjänst, skyddstillsyn, villkorlig dom, fotboja och fängelse är andra straff som en person kan få för att ha begått ett ekobrott.

Stäng meny