Corona, eller Covid-19, är en sjukdom som försvårat vårdsituationen i länder världen över, men slagit särskilt hårt mot Sveriges sjukvård. Vårdkliniker rentav skriker efter mer vårdpersonal, men deras vädjan har riktats mot döva öron. Det är dags att agera, innan situationen försämras ytterligare. Vårdbemanningsföretag har ett stort utbud av kompetent vårdpersonal att erbjuda och kan därför erbjuda hjälp där den behövs. Det handlar idag om liv och död för många svenskar, och bemanningsföretagen erbjuder en attraktiv lösning.

Sveriges sjukvård har varit underbemannad under flera år, långt innan corona var aktuellt. Det är därför som vi drabbats så hårt av corona-pandemin idag. Bristen på kompetent vårdpersonal har lett till att flera svenskar tvingats in i långa köer i väntan på sjukvård. Detta har drabbat inte bara svenskar med Covid-19 utan folk med alla möjliga åkommor och hälsoproblem. Det finns dock mycket vårdpersonal att tillgå hos företag inom vårdbemanning, varför de kan utgöra lösningen på problemen i den svenska sjukvården. Mer personal innebär en kortare kötid, samt högre kvalitet på vården, eftersom läkare och annan vårdpersonal slipper stressa genom patientärenden.

Corona-pandemin har lett till att vårdpersonal smittats

Underbemannad vårdpersonal kan inte utföra sina arbeten på ett säkert och effektivt sätt. Detta drabbar såväl patienter som vårdpersonalen själva. Det är därför som flera av Vårdförbundets medlemmar smittats av viruset. Bättre bemanning leder till en lättad arbetsbörda för all vårdpersonal, vilket medför en bättre vård för patienten samt säkrare arbetsmetodik inom sjukvården. Det är inte heller rätt att vårdpersonal ska behöva riskera liv och familj på grund av galna arbetstider och bristande säkerhetsåtgärder.

Förtroendet brister för politiker och ansvariga

Det svenska folket har fått nog av politiker som skjuter på problemen i sjukvården. Lösningen ter sig inte komma från regeringen, utan snarare från privata företag. Med över 60 000 fall av Covid-19 idag, är bemanningen i vården ett stort orosmoment för folk idag. Mängden fall i samband med sommarvärmen kan leda till en stor risk för spridning, eftersom viruset inte påverkas av värmen som vissa tror. Det är därför ännu viktigare att drastiska ändringar implementeras inom snar framtid.

Vårdpersonal vågar inte tala ut

De som arbetar inom svensk sjukvård är fullt medvetna om problemen på sjukhus och andra vårdinrättningar idag, men vågar inte tala ut eftersom de inte vill riskera sina jobb. Underbemanningen i vår sjukvård är ett seriöst problem, som inte kommer att fixa sig av sig själv. Det är inte rätt att sjuksköterskor känner sig tystade när de försöker tala ut om sina upplevelser under pandemin. Detta är människor som tagit på sig stress och långa arbetstider i syfte att rädda liv, och förtjänar därför respekt och att få sina röster hörda.

Vore det upp till vårdpersonalen inom vår sjukvård, skulle vårdbemanning vara mer vidspridd, men tyvärr är det inte så. Det är dags för dig som svensk att kämpa för Sveriges utbrända sjuksköterskor och läkare, och uppmana politiker till att gå till handling. När det finns vårdpersonal att tillgå är det viktigt att sjukvården använder sig av dem till fullo.

Stäng meny