Medarbetare som sjukskrivs för arbetsskador och psykisk ohälsa ökar lavinartat. För att stoppa den negativa trenden krävs det åtgärder från företagets ledning. När medarbetarna prioriteras och tas hand om kommer företaget att gynnas. Det är en investering att ha en god arbetsmiljö.

Ibland har arbetsgivare mindre bra koll på hur hög arbetsbelastningen och risken för arbetsskador är. När det finns en orimlig balans mellan krav och resurser kommer sjukskrivningarna som ett brev på posten inom en snar framtid. Om du är företagsledare är det fördelaktigt att verkligen satsa på att ha en god arbetsmiljö och ge det medarbetarna behöver för att kunna arbeta utan att riskera att få skador. Att erbjuda allt från ortopediskt handledsstöd och ergonomiska möbler till att inspirera medarbetarna har stor betydelse.

Erbjud ergonomiska hjälpmedel

Att en medarbetare får ett handledsstöd som stabiliserar och avlastar kan göra all skillnad. Exempelvis kan det bidra till att den anställda slipper bli sjukskriven på grund av smärta och värk. Ett tips är att erbjuda olika hjälpmedel till alla inom företaget för att de ska kunna må bättre och arbeta effektivt.

Uppmuntra personalen att motionera

Förutom hjälpmedel är det en god idé att ge medarbetarna tid att ägna sig åt friskvård. Du kan uppmuntra till att all personal ska röra på sig regelbundet. Erbjud friskvårdsbidrag för att öka chanserna att personalen tar hand om sig själva. Pausgymnastik kan också vara ett alternativ om dina medarbetare sitter ner och arbetar mycket.

Psykisk ohälsa är vanligt på arbetsplatser

Sjukskrivningar kostar ett företag enormt mycket. Redan för flera år sedan ville regeringen minska sjuktalet. De satte press på arbetsgivare för att förbättra arbetsmiljön. Sjukskrivningar av fysiska skador är vanliga men det är även psykisk ohälsa som har ökat drastiskt under de senaste åren. Exempelvis är det många som känner sig mobbade på jobbet och mår därför mycket dåligt. Det bästa är att arbeta förebyggande för att undvika sjukskrivningar istället för att ta hand om problemen när de redan är där. Inkludera medarbetarna för att komma fram till bra lösningar för att göra arbetsplatsen till ett bra ställe. Glöm inte att följa upp åtgärder som görs i arbetsmiljön.

Stäng meny