Att nå ut till sina konsumenter är A och O för dagens företag. Att annonsera är en självklarhet för att locka till sig nya potentiella kunder. Det finns många olika aspekter att ha i åtanke när man annonserar, allt från målgrupp, plattformar man vill annonsera på och annonsinnehåll. Rent konkret innebär annonsering att man förmedlar ett erbjudande till nuvarande eller potentiella nya kunder. Annonser kan publiceras på en rad olika platser som exempelvis, tv, i tidningar och på internet. 

Att välja plattform

När man annonserar på internet finns det flera olika plattformar man kan använda sig av, bland annat den populära sökmotorn Google och olika sociala medier som Facebook. Exempelvis när man använder sig av marknadsföring på Google används Google Ads där man får betala för antal klick som användare klickar på dina annonser. Detta kallas för pay per click (PPC).  När du bestämt vilken plattform du vill annonsera på är en annan fråga att ställa sig vad du ska annonsernas innehåll ska vara och hur du ska få dessa lönsamma, vilket kallas ROAS och betyder Return On Ad Spend.

Vad bör en annons innehålla?

Vad en annons innehåller varierar i stor grad och det finns egentligen inget givet svar på vad som måste finnas med. Enligt Verksamt innehåller vanligtvis en annons text, bild, och rubrik. Låt annonsen tala för sig själv med ett tydligt budskap, intresseväckande bild, förklarande och sammanfattande rubrik och bildtexter. Ha ett väl utarbetat budskap, undersökningar visar på att annonser med flera budskap i samma annons ofta är svårare att minnas för mottagaren av budskapen. Viktigt är också att ditt budskap är relevant för mottagaren, därför är det även viktigt att arbeta med målgrupper för din tjänster eller produkter.

Bättre marknadsföring med målgrupper

Det finns flera viktiga saker att tänka på vid sin annonsering online. Bland annat vad det är för tjänster eller produkter du vill sälja, vad har du för målgrupp, samt vilken plattform du väljer att annonsera på. Att arbeta med en tydlig målgruppssegmentering är viktigt samt att identifiera vilka personer som har störst behov av dina varor och tjänster. Det kan variera på flera olika faktorer som kön, ålder, inkomst och vart personen finns rent geografiskt. Viktigt att också tänka på vid sin marknadsföring generellt är ifall det finns en marknad med tillräckligt stor efterfrågan och behov på din specifika produkter.

En tydlig trend man sett på under coronatider är en stark utveckling inom e-handeln. I målgruppen äldre har den speciellt ökat, där den har ökat med hela 154% för personer i åldersgruppen 65-79. “Nya målgrupper skapar möjligheter – och lyckade företag kan tälja guld i flera år framöver” skriver Tobias Österberg (2020).

Sammanfattningsvis här är några punkter för att lyckas med din annonsering online:

  • Ha tydliga målgrupper
  • Välja rätt plattform för sin marknadsföring
  • Innehållet i sina annonser
Stäng meny