För att barn ska må som bäst behöver de trivas i omgivningarna de befinner sig i var dag. Barn trivs när de har rätt att vara sig själva och inte blir negativt påverkade av personer i sin närhet och därför bör alla skolor satsa på jämlikhet och jämställdhet.

Vad är egentligen skillnaden mellan jämställdhet och jämlikhet? Jämlikhet fokuserar på hur personer i samhället ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett vilken placering man har i samhället. Jämställdhet däremot är hur kvinnor och mäns rättigheter och möjligheter är lika eller olika. Båda två väcker frågor som är viktiga att ta upp när det kommer till barns trivsel i samhället och en bra uppväxt. 

Hur ska skolan arbeta med jämlikhet och jämställdhet? 

För att ett barn ska må bra krävs en omgivning de trivs i och en stor del av huruvida ett barn trivs eller inte är att de får utrymme att vara sig själva. Mobbning, kränkning och rasism påverkar barn negativt och förhindrar dem att vara sig själva. När det slängs med negativa kommentarer om ett barns personlighet eller utseende gör det att barnet inte blir lika självsäker och i framtiden kommer att agera annorlunda mot om de inte utsatts för kränkningarna. För att motverka detta behöver skolor runtom i Sverige lägga ett stort fokus på att reducera mobbning och rasism!

Stäng meny