Att ändra en grundlag är inte någonting som görs över en natt, utan det måste ske beslutsfattning över två mandatperioder. Nu har riksdagen röstat för en förändring inom de kommande åren och vad innebär det? 

Under mandatperioden 2014-2018 beslutade riksdagen att en av Sveriges fyra grundlagar ska ändras. Tanken är att det ska ge ett ökat skydd för transpersoner och den personliga integriteten. För att genomföra denna förändring måste riksdagen besluta ändringen under två mandatperioder, vilket gör att grundlagen kan komma att ändras tidigast år 2022. 

Vad kommer att förändras?

  • Tryckfrihetsförordningen ska enligt riksdagen förtydligas och ge ett utökat skydd för transpersoner. Straffet för hets mot folkgrupp ska med andra ord förstärkas för att minska hot mot transpersoner.  Dessutom vill de göra straffen för olaga hot och förolämpningar grövre än vad de är idag. 
  • Yttrandefrihetslagen och tryckfrihetsförordningen ska korrigeras för att öka skyddet för personlig integritet. Riksdagen vill bland annat att det ska begränsas i möjligheterna att söka efter känsliga personliga uppgifter i media och på internet.

Om du vill läsa mer om vad som eventuellt kommer att förändras i grundlagarna kan du göra det här.

Stäng meny