Om du vill arbeta i Sverige och kommer från ett land utanför EU/EES behöver du ansöka om arbetstillstånd och vissa yrken har speciella krav på ansökan. Du måste även förlänga arbetstillståndet med jämna mellanrum. För att få allt rätt eller om du hamnar i en tvist med din arbetsgivare är det bra att anlita ett bra juridiskt ombud.

För att kunna arbeta i ett visst land som inte är ditt hemland behöver du ha ett arbetstillstånd. För att få ett arbetstillstånd behöver du ha blivit erbjuden ett jobb. Det är inte möjligt att komma till Sverige och få ett arbetstillstånd för att söka jobb. Ett arbetstillstånd är tidsbegränsat och om du vill fortsätta arbeta när tillståndet löpt ut behöver du förlänga det. För en del är det knepigare att få ett arbetstillstånd förlängt än för andra. Om du behöver hjälp med att förlänga ditt arbetstillstånd eller har en tvist som rör arbetstillståndet ska du se till att ta hjälp av en advokat som är specialiserad på just migrationsrätt. En advokat migrationsrätt är expert på ansökningar som handlar om asyl, uppehållstillstånd och arbetstillstånd. De allra flesta jurister och advokater är specialiserade inom ett eller några områden. Det är svårt att vara en bra advokat inom allt som rör juridik. Att anlita juridisk hjälp som har expertkompetens inom det aktuella området är att föredra oavsett vad saken gäller.

Juridisk hjälp

Two,Diverse,Businesspeople,Going,Over,Paperwork,Together,While,Working,AtDet kan uppstå tvister kring arbetstillstånd som gör att du behöver juridisk hjälp. Det är smart att ta juridisk hjälp om du ska försöka stå upp emot ett större företag. Tyvärr är det ett fåtal arbetsgivare som försöker utnyttja arbetskraft från utlandet och dra ekonomisk nytta av det på bekostnad av den arbetande. Att stå emot och få rätt gentemot en sådan part är svårt att göra ensam. Du behöver då ta hjälp för att få det du har rätt till. Du kan såklart också ta hjälp av en jurist eller advokat om du vill ha hjälp med själva uppehållstillståndet när det ska förlängas eller om du vill överklaga ett beslut som du anser är felaktigt.

Olika arbetstillstånd

För vissa yrken finns det speciella regler och det kan innebära att du har andra rättigheter, att du behöver skicka in speciella dokument eller ansöka om arbetstillstånd med en särskild blankett. Det kan i dessa fall också vara behjälpligt med en jurist eller advokat som kan hjälpa dig att få det rätt. Om du är medborgare i ett EU/EES-land eller i Schweiz finns det inga krav på att du måste ansöka om arbetstillstånd för att arbeta i Sverige. Det finns olika typer av arbetstillstånd beroende på var du kommer ifrån och hur länge du har tänkt att stanna i Sverige.

Close-up,Of,A,Person's,Hand,Stamping,With,Approved,Stamp,OnFör att få ett arbetstillstånd krävs det att du har:

  • ett giltigt pass
  • ett erbjudande om arbete där arbetsvillkoren är på samma nivå som svenska kollektivavtal
  • ett löneerbjudande som är på samma nivå som svenska kollektivavtal eller för det specifika yrket eller branschen
  • erbjudits ett arbete som möjliggör att du kan försörja dig själv
  • fått löfte om att arbetsgivaren tänker teckna försäkringar för dig när du påbörjar anställningen.
Stäng meny